Zeeuws-Vlaanderen

Jaarvergadering

Afdeling:

Zeeuws-Vlaanderen

Datum:

26-03-2020


Kosten:

Gratis

Kosten lid:

Gratis

Locatie:

Leeuwenkwartier
Leeuwenlaan 31
4532 AE Terneuzen

Route

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen van het bestuur
 3. Verslag van de jaarvergadering van maart 2019 over jet jaar 2018
 4. Jaarverslag over het jaar 2019 van de afdeling en de Commissies
 5. Financiën 2019
 6. Vacatures in Bestuur
 7. Verkiezing van nieuwe bestuursleden (indien van toepassing)
 8. Begroting 2020
 9. Huldiging jubilarissen
 10. Rondvraag
 11. Pauze

Het verslag van de voorgaande Jaarvergadering is te vinden onder bijgaande link.

 

Na afloop van het officiële gedeelte – de ledenvergadering – gaan we na het succes van afgelopen jaar opnieuw een bloemen en planten bingo spelen, waarbij een ieder met een prijs naar huis zal gaan. Welke, dat blijft nog even een verrassing!