Zeeuws-Vlaanderen

Winterwandeling in Braakman Noord

Afdeling:

Zeeuws-Vlaanderen

Datum:

25-01-2020


Kosten:

€ 7,50

Kosten lid:

€ 5,00

Locatie:

Bezoekerscentrum de Braakman
Braakmanweg 5
4521 PV Biervliet

Route

Op 25 januari 2020 hebben we de inmiddels traditionele winterwandeling en nu in Braakman Noord onder leiding van een gids van Staatsbosbeheer.

Start Bezoekerscentrum De Braakman, verzamelen 10.15 uur. Honden kunnen mee mits aangelijnd.

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 273.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

Zeeuws-Vlaanderen is bíjna België, van de rest van Nederland afgesneden door de Westerschelde.

Diezelfde Westerschelde is grotendeels verantwoordelijk voor de vorming van het landschap in dit meest zuidwestelijke deel van Nederland. Ooit was heel Zeeuws-Vlaanderen nat en zompig en doorsneden kreken of kleine watergeulen het land. Nu is het een open weidelandschap met polders en op veel plaatsen nog steeds meanderende kreekjes.

Bijvoorbeeld in de Margarethapolder, direct achter de zeedijk, waar tal van watervogels ongestoord hun eten zoeken. De Otheense Kreek op het Eiland van de Meijer is ook zo’n mooie. Ook hier wemelt het van de vogels. Bijzonder is dat de koeien hier dwars door de rietvelden struinen. En wat dacht je van De Knokkert, Canisvliet en de Braakman.

De Braakman is een gebied waar je naar hartenlust kunt wandelen en struinen. In het gebied ten Noorden van de weg Hoek - Biervliet vind je wandelpaden, fietspaden, ruiterpaden, natuurlijke speelzone, uitkijkpunten, informatiezuilen en picknicktafels. Maar de Braakman is méér. Je kunt door héél het gebied rondstruinen. Dat wil zeggen dat je niet alleen over de gebaande paden kunt lopen, maar dat je ook welkom bent om je eigen route, ook buiten deze paden, te gaan! Je kunt zelfs door de met runderen of paarden beweide gedeelten lopen.   

Het startpunt voor onze wandeling in natuurgebied Braakman in Zeeuws-Vlaanderen is de Braakmanboerderij. Je vindt er een informatiecentrum, waar je terechtkunt voor informatie over natuurgebied Braakman en een kopje koffie of thee. Er zijn ook vogelhuisjes en wandelkaarten te koop.

Braakman-Noord is de trots van Staatsbosbeheer Zeeuws-Vlaanderen. Sinds de inpoldering van de grote Braakmanpolder in 1952 werden landbouwgronden, spaarbekkens voor de drinkwatervoorziening en een recreatieterrein aangelegd. Langs de zogenaamde Westgeul werd bos ingeplant en gronden werden als natuurgebied aangewezen. Sinds enkele jaren heeft dit natuurgebied een gedaanteverwisseling ondergaan en is het aanzienlijk uitgebreid. Het is niet alleen een heerlijk gebied om doorheen te fietsen of te wandelen, het is ook een bijzonder rijk natuurgebied. Vele vogels zijn te zien op de kreek of op de weilanden. Enkele uitkijkpunten maken het mogelijk de vogels van korte afstand te observeren, zonder dat ze daarbij verstoord worden. Maar ook voor liefhebbers van planten, paddenstoelen of insecten is er in de Braakman altijd wat te beleven.

Ga je gezellig mee wandelen op 25 januari 2020? Een gids van Staatsbosbeheer gaat met ons mee en zal ons meer vertellen over het gebied. We verzamelen om 10.15 uur. De precieze locatie is; Bezoekerscentrum De Braakman, Braakmanweg 5 4521 PV Biervliet

Start: 10.30 uur. Om ongeveer 12.30 uur zijn we weer terug.
Maximaal aantal deelnemers: 20

Na afloop van de wandeling kunt op opwarmen met een kop koffie / thee met iets lekkers.

Kosten: € 5, - p.p. voor leden en € 7,50 voor niet-leden.

Graag vooraf aanmelden via een e-mailbericht aan defeijtermarjan@gmail.com t.a.v. Marjan de Feijter, uiterlijk 18 januari 2020.

Wilt u de kosten voor deze winterwandeling uiterlijk 18 januari 2020 overmaken naar betaalrekening NL29RABO 0330 4482 69 t.n.v. Groei & Bloei o.v.v. Winterwandeling en uw naam en lidmaatschapsnummer.

E-mail: defeijtermarjan(at)gmail.com / tel. 06-1000 7410 (na 19.00 uur).