Zeeuws-Vlaanderen

Winterwandeling Waterdunen

Afdeling:

Zeeuws-Vlaanderen

Datum:

29-01-2022


Kosten:

€ 15,-

Kosten lid:

€ 10,-

Locatie:

Parkeerplaats Waterdunen
Nieuweslikkenburgseweg
Breskens

Route

Op zaterdag 29 januari 2022 hebben we de inmiddels traditionele winterwandeling en nu in Waterdunen te Breskens onder leiding van een gids van Het Zeeuwse Landschap.

Start parkeerplaats Waterdunen, Nieuweslikkenburgseweg Breskens (zie plattegrond), verzamelen 10.15 uur.

 

Waterdunen is een bijzonder natuur- en recreatiegebied in aanbouw en ligt op de grens van land en zee. Die ligging, dat samenspel tussen water en land, zilt en zoet, eb en vloed, onderscheidt Zeeland van andere regio’s.

West-Zeeuws-Vlaanderen wordt geconfronteerd met sociaal-economische problemen. De leefbaarheid van het gebied neemt af door onder andere vergrijzing en een afnemende werkgelegenheid in de landbouw, visserij en het bankwezen. Met het gebiedsplan Natuurlijk Vitaal wil de regio deze ontwikkelingen keren en weer perspectief aan het gebied geven. Kansen worden vooral gezien in het stimuleren van de economie en de verbetering van de omgevingskwaliteiten zoals natuur, landschap, cultuurhistorie en de leef- en recreatieomgeving.

Het project Waterdunen wil deze kansen verzilveren. Realisatie van Waterdunen betekent een forse investering in het gebied, die leidt tot structurele economische baten voor een regio die dat hard nodig heeft. Met Waterdunen wordt bovendien op aansprekende wijze vorm gegeven aan de dubbeldoelstelling van het project Zwakke Schakels: kustversterking én verhoging van de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast draagt Waterdunen bij aan de (landelijke) doelstelling voor natuurherstel in de Westerschelde. Waterdunen maakt onderdeel uit van het alternatieve pakket maatregelen voor het Middengebied, waardoor ontpoldering kan worden voorkomen.

Het initiatief voor dit project is jaren geleden genomen door de toenmalige eigenaar van camping Napoleon Hoeve (inmiddels onderdeel van Molecaten) nabij Breskens. West-Zeeuws-Vlaanderen was een van de acht Zwakke schakels langs de Nederlandse kust. De recreatieondernemer zocht een mogelijkheid om de dreigende kustversterking 'over zijn camping heen' om te buigen in een kans voor kwaliteitsverbetering. Stichting Het Zeeuwse Landschap was op zoek naar een gebied waar een grootschalige zilte natuurontwikkeling tot stand kan worden gebracht. Samen hebben zij de aanzet gegeven tot het project Waterdunen. Meer informatie: zie www.waterdunen.com.

Ga je gezellig mee wandelen op 29 januari 2022? Een gids van Het Zeeuwse Landschap gaat met ons mee en zal ons meer vertellen over het gebied.

We verzamelen om 10.15 uur. De precieze locatie is Nieuwe Slikkenburgseweg, Breskens (onbetaald parkeren in januari).

Start: 10.30 uur. Om ongeveer 12.30 uur zijn we weer terug.

Maximaal aantal deelnemers: 20

 

Na afloop van de wandeling kunt u opwarmen met een kop koffie / thee met iets lekkers bij een strandpaviljoen.

Kosten: € 10,- p.p. voor leden en € 15,- voor niet-leden. Wilt u de kosten voor deze workshop overmaken naar rekening NL29RABO 0330 4482 69 t.n.v. Groei & Bloei o.v.v. Wandeling Waterdunen  en uw (eventuele) lidmaatschap nummer.

Graag vooraf aanmelden via een e-mailbericht aan defeijtermarjan(at)gmail.com t.a.v. Marjan de Feijter, uiterlijk 22 januari 2022.