Zeeuws-Vlaanderen
bekijk online
Nieuwsbrief

ALLE ACTIVITEITEN GROEI & BLOEI ZEEUWS-VLAANDEREN TOT NADER ORDER UITGESTELD

Het bestuur van Groei & Bloei afdeling Zeeuws-Vlaanderen heeft besloten alle activiteiten tot nader order stil te zetten.

Dit besluit is genomen in het licht van de huidige ontwikkeling in verband met het Coronavirus in Zeeland en Nederland in het algemeen en het geldende advies om zoveel mogelijk thuis te werken en sociale contacten te beperken.

Veel leden en vrijwilligers van onze afdeling behoren tot de risicogroep en als bestuur zijn wij voor alle leden verantwoordelijk. Het bestuur vindt ook dat het hun taak is om mogelijke verdere verspreiding van het Coronavirus in te dammen.

Voor de Algemene Ledenvergadering van 26 maart en de workshop “Fit en Vitaal aan het voorjaar beginnen” van 1 april zal een nieuwe datum worden vastgelegd zodra de situatie dat weer toelaat.

Of de Voorjaarsfair van 4 april doorgang kan vinden, zullen we in een latere periode opnieuw bekijken.

Natuurlijk houden we u op de hoogte via deze Nieuwsbrief.

Voor verdere vragen: Jan Hendrix jhendrix@zeelandnet.nl (bij voorkeur) of 06-4243 5090.