Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag over 2021/2022

Verslag van de Algemene ledenvergadering over het jaar 2021/2022

Gehouden op 30 maart 2023.

In het Leeuwenkwartier, Terneuzen.

Onder bijgaande links zijn  de gebruikte presentatie en de komplete notulen beschikbaar.