Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag over 2018

Verslag van de Algemene ledenvergadering over het jaar 2018

Gehouden op woensdag 20 maart 2019

In het Leeuwenkwartier, Terneuzen.

Onder bijgaande link zijn  de komplete notulen beschikbaar.